Trpezlivosť

"Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čakána na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje." (List Jakubov 5,7-8)

Aktuálne oznamy

Oznam k návšteve Svätého Otca na Slovensku

(01.08.2021)
Oznam k návšteve Svätého Otca   Bratia a sestry, v súvislosti s radostne očakávanou návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku v dňoch 12. – 15. septembra 2021, a pre nás obzvlášť 14. septembra v Prešove, vás prosíme o modlitby za prípravu tejto vzácnej návštevy a za jej... ukáž viac

Dobrovoľníci pri návšteve pápeža Františka na Slovensku

(01.08.2021)
Drahí veriaci, pred zázračným rozmnožením chleba Ježiš povedal svojim učeníkom: „Usaďte ľudí! Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.“ (Jn 6,10-11) Toto Božie slovo poukazuje aj na to, že Kristus mal... ukáž viac

Sviatosť zmierenia - kontakty na kňazov

(25.03.2021)
Kto by potreboval sviatosť zmierenia, nech sa telefonický vopred ohlási niektorému z kňazov našej farnosti a dohodne sa s ním na konkrétnom čase. Dodržujte prosím všetky bezpečnostné opatrenia na ochranu zdravia používaním dezinfekcie, zachovaním odstupu a nosením respirátora FFP2.  o. Ján Hromo - farár  0904... ukáž viac

Katechézy v roku svätého Jozefa

(23.03.2021)
V tomto mimoriadnom jubilejnom roku sv. Jozefa ponúkajú pedagógovia Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove nielen svojím študentom, ale aj všetkým veriacim katechézy, ktoré približujú osobnosť sv. Jozefa. Každá katechéza predstavuje sv. Jozefa v inom svetle, čo jasne naznačuje i samotný názov tej ktorej... ukáž viac

Predstavenie Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove

(21.02.2021)
Ctihodní spolubratia v kňazskej službe, vážení kolegovia / kolegyne v laickom apoštoláte! Dovoľte, aby som Vás všetkých s úctou pozdravil ako dekan našej Gréckokatolíckej teologickej fakulty v mene všetkých pedagógov a zamestnancov našej Alma mater. Všetci si veľmi dobre... ukáž viac

2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3