Bolesť

"Hovoril: 'Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty." (Marek 14,36)

V našej farnosti sa začína farská príprava detí pred prvým prijatím sviatosti zmierenia a Eucharistie v školskom roku 2019/2020. 

Stretnutie pre deti bude 11.10.2019 - piatok o 16.45 hod. v suteréne farského úradu. 

Rodičia detí, ktoré sa budú pripravovať na prijatie sviatostí budú mať stretnutie 11.10.2019 - piatok po večernej svätej liturgii, cca o 19.00 hod. v chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove. 

Tešíme sa na Vás a na spoločné spoznávanie Boha. 

o. Ján Hromo - farár farnosti a tím animátorov. 

 

 

2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3