Bolesť

"Hovoril: 'Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty." (Marek 14,36)

V tomto mimoriadnom jubilejnom roku sv. Jozefa ponúkajú pedagógovia Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove nielen svojím študentom, ale aj všetkým veriacim katechézy, ktoré približujú osobnosť sv. Jozefa. Každá katechéza predstavuje sv. Jozefa v inom svetle, čo jasne naznačuje i samotný názov tej ktorej katechézy.

 

Katechézy sú voľne dostupné na web stránke fakulty na tomto linku.

 

Stránka okrem iného ponúka ďalšie informácie spojené s osobou a životom sv. Jozefa, ako aj jeho ikonografické znázornenia.

2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3