Trpezlivosť

"Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čakána na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje." (List Jakubov 5,7-8)

V tomto mimoriadnom jubilejnom roku sv. Jozefa ponúkajú pedagógovia Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove nielen svojím študentom, ale aj všetkým veriacim katechézy, ktoré približujú osobnosť sv. Jozefa. Každá katechéza predstavuje sv. Jozefa v inom svetle, čo jasne naznačuje i samotný názov tej ktorej katechézy.

 

Katechézy sú voľne dostupné na web stránke fakulty na tomto linku.

 

Stránka okrem iného ponúka ďalšie informácie spojené s osobou a životom sv. Jozefa, ako aj jeho ikonografické znázornenia.

2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3