Trpezlivosť

"Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čakána na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje." (List Jakubov 5,7-8)

"Pojte Bohu našemu pojte, pojte Careví našemu pojte ..." (Ž 47,7)


Mesto Bardejov

Gréckokatolícky farský úrad v Bardejov

Občianske združenie na šírenie kresťanskej kultúry v Bardejove


 

Vás pozývajú na

12. ročník medzinárodného festivalu duchovnej piesne

 

VIERA - NÁDEJ - LÁSKA

 

08. decembra 2018 (sobota) o 18.00 hodine

v Gréckokatolíckom chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove

 

Účinkujú:

1. Mužský kvartet GRČE (Slovinsko)

2. Vokálne zoskupenie ZAPET (Slovinsko)

3. Komorný zbor GCK "BELFERSINGERS" z Gorlíc (Poľsko)

4. Komorný zbor STRZYZÓW (Poľsko)

5. Podkarpatský mužský zbor (Poľsko)

6. Komorný zbor COLLEGIUM CANTORUM (Bardejov)

 

Realizované s podporou OBCE ZBOROV.

 

2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3