Hnev

"Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!" (Efezanom 4,26-27)

Spoločenstvo Dvaja Traja pozýva na

Modlitebný večer

13. január 2023 o 17:30 hodine

v Gréckokatolíckom chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Bardejove

 

Program:

Modlitba chvál

Sv. Liturgia

Slovo

Adorácia

 

2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3