Oznamy

Ukáž viac

Vina

"Zotriem ako oblak tvoje hriechy a ako mrak tvoje previnenia, vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa." (Izaiáš 44,22)

Farské oznam 17.03.2019

Budúca nedeľa - 3 pôstna nedeľa, Krížupoklonná

Utiereň: 07:00 hod.

Sv. liturgie: 08:00; 10:00; 11:45; 18:00 hod.

Večiereň: 17:00 hod. Večiereň s pôstnym zakončením


*  V pondelok po večernej sv. liturgii Biblická škola.

*  V stredu a piatok ráno sv. liturgia nie je! Modlíme sa pôstnu utiereň. Zároveň je zdržanlivosť od mäsa.

*  Vo štvrtok celodenná adorácia pred Najsvätejšou Eucharistiou, o 15:00 Korunka Božieho Milosrdenstva a o 17:00 Mariánske večeradlo

*  V piatok stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvú svätú spoveď a prvé sv. prijímanie o 16:45 hod. Po sv. liturgii cca o 19.15 hod. stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prvé prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie.


Podľa Pôstnej disciplíny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku (schválenej Radou hierarchov) je prvý deň Štyridsiatnice prísny alebo strohý pôst, t.j. platí zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom – teda je dovolené raz za deň sa najesť do sýta a pripúšťa sa najviac dvakrát malé občerstvenie. V stredy a piatky počas Štyridsiatnice sa zachováva zdržanlivosť od mäsa (požívajú sa bezmäsité pokrmy).

Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú.

Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine.

Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.

Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku.

Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).

 2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3