Oznamy

Ukáž viac

Bolesť

"Hovoril: 'Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty." (Marek 14,36)

Farské oznamy 11.11.2018

Budúca nedeľa je 26. nedeľa po Päťdesiatnici

Utiereň: 07:00 hod.

Sv. liturgie: 08:00; 10:00; 11:45; 18:00 hod.

Večiereň: 17:15 hod.

*  Večerné sväté liturgie aj po prechode na zimný čas budú o 18.00 hodine!!!

*  V pondelok  Biblická škola po večernej sv. liturgii NEBUDE !!!

*  V piatok stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie o 16:45 hod.

*  Predplatné časopisu SLOVO na rok 2019 - 15€.


 2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3