Oznamy

Ukáž viac

Hnev

"Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!" (Efezanom 4,26-27)

Farské oznamy 13.01.2019

Budúca nedeľa - Tridsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici

Utiereň: 07:00 hod.

Sv. liturgie: 08:00; 10:00; 11:45; 18:00 hod.

Večiereň: 17:15 hod.

*  Večerné sväté liturgie aj po prechode na zimný čas budú o 18.00 hodine!!!

*  V pondelok po večernej sv. liturgii Biblická škola.

*  Vo štvrtok celodenná poklona pred Najsvätejšou Eucharistiou. O 15:00 Korunka Božieho Milosrdenstva o 17:00 Mariánske večeradlo

*  V piatok stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď a sv. prijímanie bude 16:45 hod.

*  V piatok po liturgii stretko mládeže.


 2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3