Oznamy

Ukáž viac

Vina

"Zotriem ako oblak tvoje hriechy a ako mrak tvoje previnenia, vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa." (Izaiáš 44,22)

Liturgický poriadok

20.01. - 26.01.2020

PONDELOK: 06:30 hod. Svätá liturgia

                  18:00 hod.Svätá liturgia

UTOROK: 06:30 hod.Svätá liturgia

              18:00 hod. Svätá liturgia

STREDA:  06:00 Moleben k Presvätej Bohorodičke

               06:30 Svätá liturgia

               17:30 Moleben k Presvätej Bohorodičke

               18:00 Svätá liturgia

ŠTVRTOK: 06:30 Svätá liturgia

               15:00 Korunka Božieho milosrdenstva

               17:00 Mariánske večeradlo

               18:00 Svätá liturgia

PIATOK: 06:30 Svätá liturgia

            18:00 Svätá liturgia

SOBOTA: 06:30 Svätá liturgia

              18:00 Svätá liturgia

NEDEĽA: 07:00 Utiereň

             08:00 Svätá liturgia

             10:00 Svätá liturgia

             11:45 Svätá liturgia

             17:15 Večiereň

             18:00 Svätá liturgia

V  pondelok po večernej sv. liturgii Biblická škola.

Vo štvrtok celodenná poklona pred Najsvätejšou Eucharistiou. O 15:00 Korunka Božieho Milosrdenstva o 17:00 Mariánske večeradlo

Ø  V piatok stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď a sv. prijímanie bude o16:45 hod.

2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3