Bolesť

"Hovoril: 'Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty." (Marek 14,36)

OZNAM PRE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

 

Drahí bratia a sestry, ak by ste chceli prihlásiť svoje deti na farskú prípravu pred prvou svätou spoveďou a slávnostným svätým prijímaním v školskom roku 2023/2024, môžete tak urobiť.  

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na fare alebo stiahnuť z našej stránky www.grkatbj.sk

Vyplnenú prihlášku doneste do kancelárie farského úradu do 30.09.2023. Prípravu s deťmi začneme 13.10.2023 (piatok) o 16:45.

Prihláška na farskú prípravu v školskom roku 2023/2024

prihlaska_2023-2024.docx

prihlaska_2023-2024.docx

2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3