Oznamy

Ukáž viac

Trpezlivosť

"Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čakána na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje." (List Jakubov 5,7-8)

Hokej a bubny

Svedectvo sestry Heleny: "Mala som z Boha strach."

Svedectvo: Obrátenie z beznádeje k Nádeji

Nie si tu náhodou

Kardinál Špidlík

Môj príbeh - Som exorcista

2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3