Hnev

"Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!" (Efezanom 4,26-27)

Michal Zamkovský: O exhortácii pápeža Františka Evangelii Gaudium

P Vojtěch Kodet O Carm Marnotratný Otec Lk 15, 11 32

Vojtěch Kodet - Doba postní

Vojtěch Kodet - 003 Obrácení a životní zkouška

P Vojtech Kodet O hrichu

P Vojtech Kodet Kdyz Te to v kostele nebavi

Michal Zamkovský - pohľad na kríž

2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3