Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. (Tropár Nedele Paschy)

O našom chráme sv. Petra a Pavla

Chrám sv. Petra a Pavla v Bardejove

Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla bol postavený v r. 1901 – 1903 v duchu romantických stavieb. Je situovaný do bývalej mestskej priekopy. Chrám má tri veže, dve z nich tvoria priečelie vstupu do chrámu. V ľavej veži sú umiestnené dva zvony: Mikuláš – povätený v r. 1903 a Mária – posvätený v r. 1924.

Interiér chrámu je rozdelený na tri časti: predsieň, loď a svätyňa. Na pravej strane chrámovej lode je bočný oltár s obrazom Božej Matky, postavený na pamiatku ukončenia prvej svetovej vojny v roku 1920. Kazateľnica umiestnená v ľavej časti lode pochádza z roku 1947. 

Pri vstupe do chrámovej lode nás však najskôr upúta ikonostas – najcharakteristickejšia časť našich cerkví. Je to stena pozostávajúca z ikon, ktorá oddeľuje svätyňu od lode a vynikajúce umelecké dielo. Chrám prešiel viacerými opravami a do dnešnej podoby bol daný za pomoci veriacich našej farnosti a mnohých finančných zbierok.

Zoznam vyobrazení:

  • Ikonostas
  • Kristus Pantokrátor
  • Evanjelista Marek
  • Kristus – detail
  • Evanjelista Lukáš
  • Evanjelista Matúš
  • Boh - Otec
  • Evanjelista Ján
  • Krst Krista
  • Ikonostas – detail

Predná strana: Chrám sv. Petra a Pavla, Hlavný oltár s baldachýnom.

Autormi monumentálnej maliarskej výzdoby stropu chrámu sv. Petra a Pavla je akademický maliar Ivan Chapčák a synovia. Celá maliarska výzdoba je realizovaná technikou viacferebného sgrafita.

2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3